Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim

I festiwal

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina

to trzydniowy festiwal, którego celem jest prezentacja wschodniosłowiańskiego dziedzictwa kulturowe Lublina z różnych perspektyw: słowo – historycznej, obraz – ikonograficznej oraz śpiew – muzycznej. Lublin od początków swego istnienia był miastem wielu narodowości, religii i kultur, czego wyrazem jest bogate dziedzictwo materialne i duchowe. Jednym z istotnych komponentów wielokulturowości Lublina jest jego dziedzictwo wschodniosłowiańskie, stanowiące pomost kulturowy pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. Odbyły się już trzy edycje tego festiwalu. Pierwsza miała miejsce w 2016 roku. Prezentuję dokumentację fotograficzną z tej właśnie I edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”.

Zapraszam do galerii

Powiązane projekty